Ciril Berther 

Mülistatt 12

8955 Oetwil an der Limmat 

Tel. 044 748 50 65 

E-Mail: cirberther@bluewin.ch

Inscunter interrumantsch en la "Johanneskirche" 

Limmatstrasse 112, 8005 Zürich 

Details suondan a temp 

Infurmaziuns:  www.uniun-urb.ch
 

Infurmaziuns suondan a temps

RADUNANZA ANNUALA 2024
Infurmaziun suondan a temp

Ulteriuras infurmaziuns: www.uniun-urb.ch